Szczegóły Badania Krwi

Otrzymaliśmy od Państwa wiele pytań w związku z badaniem krwi dostępnym w Naszym Gabinecie. W związku z tym, na pytania najczęściej zadawane odpowiadają:

Dr Katarzyna Toruńska 

Czym różni się to badanie krwi od innych, obecnych na rynku?
Badanie pierwiastków w komórce, to badanie krwinki czerwonej, badanie pierwiastków zjonizowanych czyli nie związanych z innymi związkami np. z białkami. Pierwiastki związane bada się w krwi pełnej a nie w komórce.

Co zostaje zabadane w pobranej krwi?
1 Badanie = 17 Parametrów

Stężenia fizjologiczne w surowicy: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Cl-, HCO3-, st. całkowite Mg, st. całkowite Ca, 25OH D
oraz

stężenia fizjologiczne w erytrocytach: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Cl-, HCO3-, st. całkowite Mg, st. całkowite Ca.

Próba tężyczkowa a specjalistyczne badanie krwi – jaka jest zależność między tymi badaniami w diagnostyce?
Próba tężyczkowa potwierdza istnienie tężyczki, ale nie jej rodzaju. To badanie pozwala określić rodzaj tężyczki (utajona bądź jawna). Jedno uzupełnia drugie, badanie pierwiastków zjonizowanych jest kolejnym etapem diagnostyki tężyczki.

Skąd pomysł na wprowadzenie takich badań, jakie mają znaczenie w diagnostyce tężyczki?
Jest to uzupełnienie próby tężyczkowej oraz testu. Pomysł zrodził się już dawno, były nawet podejmowane próby takich działań w Europie (Francja) ale dopiero teraz przy współpracy z wydziałem chemii UW jest możliwa. Znajmość patogenezy choroby zmusza do szukania nowych dróg diagnostycznych, które są dokładniejsze i bardziej precyzyjne.

Co to znaczy, że krew jest badana w surowicy i erytrocytach?
W surowicy badamy poziomy pierwiastków – dają wartości przybliżone ale nie są one do końca wiarygodne. Mg, Ca i Ka to jony wewnątrzkomórkowe – stąd konieczność badania ich w komórkach czyli w erytrocytach.

Jakie znaczenie dla zdiagnozowania tężyczki mają tak szczegółowe wyniki?
Kluczowe, dają wiarygodne informacje na temat poziomów pierwiastków zjonizowanych.

Kto i jak może otrzymać skierowanie i kto powinien zgłosić się na takie badanie?
Skierowanie można otrzymać w naszym gabinecie, na badanie powinny się zgłosić osoby z pozytywną próbą tęzyczkową bądź osoby mające objawy tężyczkowe nawet gdy próba wychodzi ujemnie.

Jaki wpływ będzie miało badanie krwi na dotychczasowe leczenie i zdiagnozowanie tężyczki?
Po przeprowadzeniu próby tężyczkowej, badanie wskazuje rodzaj tężyczki oraz drogę jej leczenia.

Czy badanie krwi jako jedno badanie wystarczy do zdiagnozowania tężyczki?
Nie wystarczy, musi być wykonany komplet badań diagnostycznych w kierunku tężyczki (próba tężyczkowa i test tężyczki). Badanie wskazuje na rodzaj tężyczki.

Czy mogą być w wynikach jakieś odchylenia, zachwiania norm?
Mogą, dlatego po wykonaniu takiego badania krwi wskazana jest wizyta w gabinecie w celu szczegółowego omówienia wyników i obrania drogi leczenia.

Prof. Dr Hab. Magdalena Maj – Żurawska

Czym różni się to badanie krwi od innych, obecnych na rynku?

Pełna krew, która jest pobierana do analizy, jest dzielona na surowicę oraz komórki krwi, do których należą erytrocyty. Inny jest skład surowicy, inny płynów wewnątrzkomórkowych. Rutynowe analizy obecne na rynku dotyczą tylko surowicy.

Dlaczego krew badana jest w erytrocytach i surowicy?

Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej czuły na zmiany stanu organizmu. Skład płynów wewnątrzkomórkowych szybciej ulega zmianie wraz z niekorzystnymi zmianami w organizmie niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów.

Co to znaczy, że każda frakcja jest analizowana pod kątem elektrolitów i witaminy D3?

To znaczy, że zarówno w surowicy krwi jak i w erytrocytach analizowana jest zawartość tzw. elektrolitów (jonów: Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz witaminy D. Poziom tych składników jest ważny w diagnostyce oraz w terapii.laboratory workers experimenting different liquid in flask containers
Informacje techniczne: 

  • Punkt wydawania skierowań to nasz gabinet
  • Godziny pobierania 7.00-12.00
  • Do badania krwi należy zgłosić się na czczo
  • Koszt badania to 219zł na terenie Warszawy (płatność przelewem na nr konta 51 1910 1048 2219 0295 3016 0001 deutsche bank bądź w gabinecie)
  • Wyniki do odebrania (online, w gabinecie bądź w takcie wizyty)
  • Ważność skierowania to 14 dni od momentu wystawienia.

Punkty pobrań SYNEVO, w których można zrealizować badanie (WAŻNE! TYLKO PUNKTY PODANE PONIŻEJ WSPÓŁPRACUJĄ Z GABINETEM):

Warszawa, ul. Dzika 4

Wrocław, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2

Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego 5H

Poznań ul. Drużbickiego 13 (obok galerii Plaza)

Gdynia, ul. Bema 16

Tczew, ul. Piaskowa 3

Gdańsk, ul. Myśliwska 33

Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 51.

„>