Pracownia EMG

Kierownik Dr Katarzyna Toruńska

Pracownia EMG wyposażona jest w dwa najnowocześniejsze na rynku aparaty emg Keypoint Net Portable i Keypoint Net Focus rekomendowane przez wiodące ośrodki neurofizjologii klinicznej w Europie i na świecie:
„Środowiska kliniczne, jak i badawcze dzielą wspólne wyzwanie połączenia wysokiej wydajności diagnostycznej z dokładnością danych. Celem firmy NatusMedical jest tworzenie rozwiązań pomagających personelowi medycznemu sprostać temu wyzwaniu. Lata doświadczeń poświęconych badaniom neurodiagnostycznym doprowadziło do stworzenia nowego, zaawansowanego systemu elektromiograficznego ukierunkowanego na produktywność. Bliska współpraca z wiodącymi szpitalami i uniwersytetami wraz z cennymi uwagami naszych klientów pomogła stworzyć naprawdę rewolucyjny produkt podnoszący jakość praktyki neurofizjologa.”

Badania elektromiograficzne – EMG wykonywane są według najnowszych standardów przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Pracowni EMG jest specjalista neurolog dr Katarzyna Toruńska. Badania EMG wykonują:

– Katarzyna Toruńska

– Anna Sobańska

– Marta Mroczek

– Jacek Cesarski

– Marta Gierasimiuk – Rogowska.

Choroby w których wskazane jest wykonanie badania EMG:

  • choroby mięśni (miopatie pierwotne, zapalenia wielomięśniowe, zapalenia skórno-mięśniowe, inne rodzaje uszkodzeń mięśni)
  • choroby nerwów obwodowych (polineuropatie nabyte o różnej etiologii- np. polineuropatia cukrzycową, polineuropatia w przebiegu niedoboru witaminy B12, polineuropatie o etiologii autoimmunologicznym np. zespół Guillain-Barre, CIDP, MMN-CB, MADSAM oraz polineuropatie  wrodzone np. CMT)
  • choroba złącza nerwowo – mięśniowego: miastenia, zespoły miasteniczne
  • zespoły uwięźnięcia nerwów obwodowych: zespół cieśni nadgarstka, zespół kanału Guyona, zespół rowka łokciowego, uszkodzenie nerwu strzałkowego
  • spastyczność, dystonia
  • stwardnienie zanikowe boczne (ALS), pierwotne stwardnienie boczne
  • tężyczka – próba tężyczkowa
  • zespoły korzeniowe (rwa kulszowa, rwa barkowa).

Zapraszam do gabinetów

Katarzyna Toruńska

(C)Copyright by Katarzyna Toruńska
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem autora i źródła.

 Rejestracja online