Rozpoznanie tężyczki – badanie krwi

Dzięki współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, możemy zaproponować naszym pacjentom najbardziej szczegółowe badanie w kierunku diagnostyki tężyczki utajonej. Pobrana próbka krwi rozdzielona jest na dwie frakcje: surowicę i erytrocyty.

Z pobranego materiału badamy aż 17 parametrów: Stężenia fizjologiczne w surowicy: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Cl, HCO3, st. całkowite Mg, st. całkowite Ca, 25OH D. Stężenia fizjologiczne w erytrocytach: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Cl, HCO3, st. całkowite Mg, st. całkowite Ca. Analiza krwi wykonywana jest przy użyciu wysokiej klasy nowoczesnych analizatorów klinicznych z detekcją potencjometryczną i spektrofotometryczną (Indiko Plus, Thermo Scientific; Microlyte 6, Kone Lab). W osoczu możliwe jest badanie elektrolitów ale tylko związanych z białkami, stąd często ich poziom właściwy jest niewiarygodny. Niemożliwe jest natomiast badanie pierwiastków wolnych od białek czyli zjonizowanych. W erytrocycie możliwe jest badanie elektrolitów wolnych od białek czyli zjonizowanych, stąd ich poziom właściwy jest wiarygodny. 

Jak badanie wpływa na diagnozę tężyczki? W gabinecie tężyczkę diagnozujemy w trzech etapach: – test tężyczki, – badanie EMG (próba tężyczkowa), – specjalistyczne badanie krwi.

Próba tężyczkowa a specjalistyczne badanie krwi –zależność między tymi badaniami w diagnostyce. Próba tężyczkowa potwierdza istnienie tężyczki ale nie wskazuje na jej rodzaj. Badanie krwi pozwala określić rodzaj tężyczki: jawna lub utajona. Jedno badanie uzupełnia drugie, badanie pierwiastków zjonizowanych jest kolejnym etapem diagnostyki tężyczki.

Dlaczego taki rodzaj badania krwi jest tak ważny w diagnostyce tężyczki?

Wynik badania jest kluczowy w diagnozowaniu ponieważ wskazuje konkretnie rodzaj tężyczki oraz pozwala na opracowanie drogi leczenia. Należy pamiętać o tym, że pełny obraz przebiegu tężyczki, diagnozy i leczenia dają trzy czynności opisane wyżej (test tężyczki, próba tężyczkowa oraz badanie krwi).

Skierowanie na badanie, odbiór wyników, punkt pobrań:

>>>UWAGA!<<< Aby otrzymać skierowanie na badanie NIE JEST konieczna wizyta w gabinecie. Skierowanie jest wystawiane ONLINE. Jedynym kosztem jest opłacenie samego badania. Należy przejść do zakładki „rejestracja online”, wybrać „badanie krwi”, opłacić badanie i wybrać sposób wysyłki skierowania oraz wyniku (skierowanie oraz wynik może zostać wysłany pocztą tradycyjną lub na wskazany adres email).

Badanie skierowane jest dla osób powyżej 14 roku życia. 

Skierowanie na badanie można otrzymać podczas wizyty w gabinecie lub ze strony gabinetu link. Z otrzymanym skierowaniem należy się zgłosić do jednego z laboratoriów SYNEVO (WAŻNE! TYLKO PUNKTY PODANE PONIŻEJ WSPÓŁPRACUJĄ Z GABINETEM)

Warszawa ul. Dzika 4,

Wrocław ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 

Ząbkowice Śląskie ul. Chrobrego 5H,

Poznań ul. Drużbickiego 13, 

Gdynia ul. Bema 16,

Tczew ul. Piaskowa 3,

Gdańsk ul. Myśliwska 33,

Elbląg ul. Kosynierów Gdyńskich 51.

Cena badania:

Badanie krwi 250zł

Ważne! W przypadku opłacenia badania krwi przelewem prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy rejestracja@emg-neurolog.pl

 

  • Wynik badania można odebrać w gabinecie bądź otrzymać go na wskazany adres mailowy. Ważność wystawionego skierowania do 14 dni. Należy pamiętać o byciu na czczo przed zgłoszeniem się do laboratorium. Czas oczekiwania na wynik do ok 3 tygodni. 
Zapraszam do gabinetów

Katarzyna Toruńska

(C)Copyright by Katarzyna Toruńska
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem autora i źródła.

 Rejestracja online