Frems

 

Czym jest FREMS?

FREMS czyli Stymuacja Neuronalna z Modulacją Częstotliwości to metoda składająca się z biokompatybilnych sygnałów elektrycznych generowanych przez elektrody przezskórne. Sygnały te są modulowane działając na tkankę biologiczną, tym samym wykazując szybkie i trwałe działanie terapeutyczne oraz przeciwbólowe. Jest to jedyna naukowo potwierdzona stymulacja nerwowa, która wzmacnia gojenie się ran poprzez wspieranie i syntezę czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego. Metoda ta pomaga zmniejszyć ból już po kiku sesjach. Terapia nadaje się do leczenia patologii i urazów w fazie ostrej, jest ona również kompatybilna z innymi systemami terapeutycznymi, co pozwala osiągnąć doskonałe wyniki u chorych opornych na inne metody leczenia.

Jak działa FREMS?

FREMS składa się z szeregów sekwencji impulsów elektrycznych, charakteryzujących się minimalną wielkością ładunku, których częstotliwość i czas trwania można zmieniać zgodnie z ustalonym wcześniej programem leczenia.

Sygnały elektryczne generowane są poprzez skomputeryzowane neurostymulatory i dostarczane za pomocą przezskórnych elektrod bezpośrednio na tkankę biologiczną. Sygnały te można modulować pod względem częstotliwości, amplitudy i czasu trwania.

W pierwszej, aktywnej fazie, stosuje się wysokie napięcie ujemne i krótki czas trwania, co pozwala na depolaryzację błony komórkowej i otwarcie kanałów jonowych, a w efekcie reaktywację reakcji fizjologicznych i powrót do naturalnej równowagi.

Fazę regeneracji charakteryzuje natomiast niska intensywność i długi czas trwania. Stopniowa regeneracja o niskiej intensywności pozwala na zachowanie osiągniętej równowagi metabolicznej. Wybór sekwencji stymulacji odbywa się zgodnie z leczonym schorzeniem.

Każdy impuls podstawowy jest w stanie dostroić się do różnych cech tkanek. Poprzez przykładanie elektrod do określonego obszaru skóry uzyskuje się efekt znieczulająco-przeciwbólowy, który utrzymuje się przez określony czas. Dzięki tym mechanizmom FREMS pomaga również zmniejszyć „obwodowe” źródło bólu.

FREMS promuje z jednej strony uwalnianie czynników, w wyniku których powstają nowe naczynia oraz zwiększony drenaż limfatyczny, a z drugiej strony powoduje zmniejszenie obrzęków przy jednoczesnym uruchomieniu odpowiedzi immunologicznej, co wpływa na redukcję stanu zapalnego. W przypadku owrzodzeń skóry terapię FREMS można stosować w celu przyspieszenia naprawy uszkodzonych tkanek, zarówno w drodze utleniania, wywołanego przez aktywność naczynioruchową (wazomotorykę), jak i uwalnianie czynników wzrostu. Zwiększona aktywność mikrokrążenia powoduje szybsze gojenie się ran.

Zabieg jest całkowicie bezbolesny. Podczas zabiegów pacjent odczuwa jedynie delikatne wibracje, które podlegają ciągłej terapeutycznej modulacji sygnału.

Konkretny program leczenia i liczba sesji określone są przez lekarza prowadzącego.

Co ważniejsze FREMS działa na przyczynę, a nie tylko na symtomy, umożliwiając w ten sposób odzyskanie funkcjonalności.

Skuteczność i bezpieczeństwo technologii FREMS

Generowane przez system impulsy blokują lub zmniejszają ból, który wychodzi z rdzenia kręgowego i mózgu, stymulując ciało do uwalniania neuropeptydów i innych związków opioidowych, co znacząco wpływa na sposób postrzegania i przekazywania bodźców bólowych.

Potwierdzono polepszenie przepływu krwi oraz namnażanie miocytów i uwalnianie angiogenetycznych czynników wzrostu po zastosowaniu terapii FREMS. W zakresie zmian napięcia mięśniowego przebadano wpływ niektórych konkretnych sekwencji FREMS na kontrolę napięcia mięśniowego, która zachodzi poprzez modulację aktywności odruchowej i pobudliwości korowej oraz na zmiany napięcia mięśniowego.

Wszystkie działania aktywują kluczowe w walce z bólem reakcje organizmu, takie jak:

 • funkcjonalna reaktywacja tkanek biologicznych uszkodzonych przez brak równowagi metabolicznej
 • hamowanie objawowych procesów nerwowomięśniowego sprzężenia zwrotnego
 • mobilizacja czynników zapalnych i prozapalnych
 • przyspieszenie procesów naprawy uszkodzonych tkanek

W przypadku owrzodzeń skóry FREMS można stosować w celu przyspieszenia naprawy uszkodzonych tkanek, zarówno w drodze respiracji wywoływanej przez wazomotorykę, jak i uwalnianie czynników wzrostu.

Badanie potwierdziło, że FREMS jest bezpieczną metodą leczenia objawowej neuropatii cukrzycowej, dającą natychmiastowe, chociaż tymczasowe zmniejszenie bólu, i bez wpływu na NCV.

Pacjenci cierpiący na neuropatię cukrzycową, która często związana jest z bólem nie do zniesienia, utrzymującym się wiele miesięcy, cierpią z uwagi na brak celowanych terapii. Dotychczas zmuszeni byli oni do przyjmowania drogich, a często mało skutecznych leków przeciwbólowych, psychotropowych, czy np. na epilepsję (sukcesywne odstawianie leków, w miarę postępów terapii FREMS, było konsultowane przez lekarzy prowadzących). Neuropatia obwodowa stanowi częste powikłanie mikronaczyniowe cukrzycy typu 1 i typu 2 prowadzące do niepełnosprawności. Dotyka ona 60–70% chorych na cukrzycę i stanowi wiodącą przyczynę owrzodzenia i amputacji stopy. Poprawa kontroli poziomu cukru we krwi zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycowej neuropatii obwodowej, co sugeruje, że wiodącym czynnikiem powodującym ten stan jest hiperglikemia. Można zapobiegać temu stanowi dzięki dobrej kontroli poziomu glukozy, jednakże kiedy już wystąpi, w najlepszym wypadku dochodzi do jego zatrzymania, nawet po długotrwałej normalizacji poziomu cukru we krwi. Do patologicznych oznak neuropatii cukrzycowej należą mikroangiopatie naczyń nerwów, utrata aksonów i atrofia aksonów, z których wszystkie są wynikiem połączenia różnych mechanizmów uszkodzenia tkanek powszechnie powiązanych ze wszystkimi przewlekłymi powikłaniami cukrzycy.

Leczenie farmakologiczne neuropatii cukrzycowej w znacznym stopniu jest niezadowalające, przede wszystkim ze względu na brak leków, które mogą działać na wywołujące ja mechanizmy patogenetyczne. W efekcie obecnie dostępne leczenie jest czysto objawowe i ma na celu przynieść ulgę w bólu związanym z neuropatią.

Jednym z nowych i obiecujących kierunków mających na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania tego problemu jest stosowanie urządzeń do neuromodulacji w celu aktywowania wewnętrznych struktur szlaków nerwowo-naczyniowych. FREMS wytwarza serie dwufazowych, asymetrycznych, elektrycznie wyważonych impulsów z wieloparametrową modulacją wysyłanego sygnału elektrycznego. Sekwencje impulsów są dopasowywane na podstawie charakterystyki tkanek, które będą stymulowane, wpływając na podskórne struktury funkcjonalne.

Wskazania

Metoda FREMS jest szczególnie polecana:

 • w leczeniu bólu towarzyszącego schorzeniom nerwowo-naczyniowym
 • w zapobieganiu powikłaniom naczyniowym (bolesne neuropatie cukrzycowe i waskulopatie)
 • w leczeniu owrzodzeń
 • w leczenie zaburzeń mikrokrążenia (szumy uszne, choroba Raynauda, obrzęki).
 • u chorych z obwodowymi zaburzeniami nerwowo-naczyniowymi, (bolesna neuropatia cukrzycowa i choroba naczyniowa)
 • u chorych z patologiami układu mięśniowo-szkieletowego (radikulopatia, zespół uciskowy nerwu i urazy sportowe)
 • w bolesnej neuropatii cukrzycowej
 • w stopie cukrzycowej
 • w przewlekłych owrzodzeniach
 • w chromaniu
 • w aktywacji mikrokrążenia,
 • w zastojach żylnych,
 • w neuropatiach obwodowych,
 • przy szumach usznych,
 • w chorobie Raynauda.

Przeciwwskazania

Choć metoda FREMS jest niezwykle skuteczna, nie powinna ona być stosowana u:

 • chorych z chorobą nowotworową
 • chorych z wszepionym urządzeniem elektronicznym
 • kobiet w ciąży
 • chorych, którzy doświadczyli epizodów padaczkowych.

 

Leczenie schorzeń nerowo naczyniowych

Zapisz się online