Początkowo znajdowałam się pod opieką ełckiego neurologa, który nie potrafił konkretnie zdiagnozować padaczki, ponieważ wykonywane przez niego badania wskazywały, że jest zdrowa. Polecił zasięgnąć porady innego specjalisty. Mimo niejednoznacznego obrazu badań EEG wykonywanych przez prof. Tadeusza Bacię w Olsztynie w 2012 roku zdiagnozowano padaczkę. Przez ten okres przyjmowane standardowe leki przeciwpadaczkowe. Regularne kontrole u prof. Tadeusza Baci w Olsztynie nie przynosiły poprawy a ilość napadów zwiększała się. Zwiększano również dawki leków. W 2014 roku po przeprowadzonemu wywiadu ze mną, wykonaniu próby tężyczkowej oraz na podstawie wyników badań Mg Ca oraz wit. D przez Panią doktor Katarzynę Toruńską stwierdzono tężyczkę utajoną. Od tego roku pod stałą opieką, regularnie wykonywanie prób tężyczkowych oraz przyjmowanie w zaleconych przez lekarza dawkach Mg oraz Wit. D, w razie potrzeby zwiększanych, np. w czasie ciąży. Od września 2016 roku bez napadów. Szczęśliwie rodziłam trójkę dzieci w latach 2015, 2017 i 2019 drogą cięcia cesarskiego. Pierwsze zmarło w drugiej dobie życia z powodu TGA, kojelne zdrowe otrzymały 10 punktów w skali Apgar.
O Pani doktor Katarzynie Toruńskiej dowiedziałam się od obecnej teściowej, której najmłodszego syna początkowo rownież leczono na padaczkę a Pani doktor zdiagnozowała u niego tężyczkę.

Zapisz się online