Pracownia EMG

Pracownia EMG

Kierownik Dr Katarzyna Toruńska

Pracownia EMG wyposażona jest w dwa specjalistyczne aparaty emg Keypoint Net Portable i Keypoint Net Focus rekomendowane przez wiodące ośrodki neurofizjologii klinicznej w Europie i na świecie:
“Środowiska kliniczne, jak i badawcze dzielą wspólne wyzwanie połączenia wysokiej wydajności diagnostycznej z dokładnością danych. Celem firmy NatusMedical jest tworzenie rozwiązań pomagających personelowi medycznemu sprostać temu wyzwaniu. Lata doświadczeń poświęconych badaniom neurodiagnostycznym doprowadziło do stworzenia nowego, zaawansowanego systemu elektromiograficznego ukierunkowanego na produktywność. Bliska współpraca z wiodącymi szpitalami i uniwersytetami wraz z cennymi uwagami naszych klientów pomogła stworzyć naprawdę rewolucyjny produkt podnoszący jakość praktyki neurofizjologa.”

Pracownia EMG mieści się na ul. Jadźwingów 2 lokal 74 – parter budynku od strony Cukierni Antolak, przed budynkiem miejsca parkingowe nr 6 i 13. Pracownia posiada dwa pomieszczenia do badań emg (klimatyzacja). Zapisy na badania odbywają się drogą @ (pacjent samodzielnie dokonuje rejestracji) lub telefonicznie (604 964 039). W trakcie rejestracji określany jest rodzaj badania, czas wykonania i cena (terminy mogą podlegać zmianom). Badania trwają od 20 do lok. 40 min. w zależności od rodzaju badania. Wynik badania wraz z opisem dostępny jest po badaniu i może być dostarczony według sugestii pacjenta.

Badania elektromiograficzne – EMG wykonywane są według najnowszych standardów przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Pracowni EMG jest specjalista neurolog dr Katarzyna Toruńska.

 

Choroby w których wskazane jest wykonanie badania EMG:

  • choroby mięśni (miopatie pierwotne, zapalenia wielomięśniowe, zapalenia skórno-mięśniowe, inne rodzaje uszkodzeń mięśni)
  • choroby nerwów obwodowych (polineuropatie nabyte o różnej etiologii- np. polineuropatia cukrzycową, polineuropatia w przebiegu niedoboru witaminy B12, polineuropatie o etiologii autoimmunologicznym np. zespół Guillain-Barre, CIDP, MMN-CB, MADSAM oraz polineuropatie  wrodzone np. CMT)
  • choroba złącza nerwowo – mięśniowego: miastenia, zespoły miasteniczne
  • zespoły uwięźnięcia nerwów obwodowych: zespół cieśni nadgarstka, zespół kanału Guyona, zespół rowka łokciowego, uszkodzenie nerwu strzałkowego
  • spastyczność, dystonia
  • stwardnienie zanikowe boczne (SLA), pierwotne stwardnienie boczne
  • tężyczka – próba tężyczkowa
  • zespoły korzeniowe (rwa kulszowa, rwa barkowa).

 

Pacjent zapisujący się na emg próba tężyczkowa  powinien odstawić suplementację magnezu, wapnia a także witaminy D3 na minimum 4 dni przed datą badania.

CENNIK Badania EMG:
• Próba tężyczkowa – 110zł*
• Zespół cieśni nadgarstka – 200zł (dwa nerwy)
• Badanie emg dwóch cieśni nadgarstka – 350zł
• Nerw łokciowy – 160zł
• Nerw łokciowy metoda INCHING – 200zł
• Polineuropatia – od 350zł
• Splot barkowy – od 350zł
• Miopatia – od 350zł*
• Próba miasteniczna – 150zł
• SLA – 460zł*
* dodatkowo elektroda igłowa – 40zł.

 

Zapraszam do gabinetów

Katarzyna Toruńska

(C)Copyright by Katarzyna Toruńska
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem autora i źródła.

 Rejestracja online