Rehabilitacja Neurologiczna

Rehabilitacja w gabinecie

Rehabilitacja domowa

Drodzy Pacjenci, miło nam poinformować, że uruchomiliśmy rehabilitację neurologiczną. Zabiegi będą wykonywane  w naszym gabinecie oraz u Pacjentów, podczas wizyt domowych. Rehabilitacja prywatna wykonywana w konsultacji z dr Katarzyna Toruńską. Fizjoterapia wykonywana jest pod kontrolą aparatu USG (2021r.) zarówno w gabinecie jak również podczas wizyt domowych. Rehabilitacja neurologiczna
Rehabilitacja neurologiczna ma na celu  poprawę sprawności i umożliwienie jak najlepszego, samodzielnego funkcjonowania pacjentów z rozmaitymi deficytami i chorobami neurologicznymi .
Rehabilitacja w chorobach neurologicznych  musi być skupiona na pacjencie   jako osobie.   Wczesna rehabilitacja neurologiczna to niemal gwarancja poprawy sprawności funkcjonalnej. Stanowi to główną składową postępowania leczniczego w przypadku bardzo wielu różnych schorzeń.
Rehabilitacja neurologiczna jest podzielona na wczesną oraz przewlekłą. Dobór właściwej jest uzależniony od prezentowanej jednostki chorobowej, a działania powinny być zaplanowane w sposób mocno zindywidualizowany. Kolejnym założeniem jest maksymalne ograniczenie niekorzystnych rezultatów funkcjonalnych i wypracowanie prawidłowych wzorców ruchowych.
Stosujemy:
  •   Kinezyterapia - leczenie ruchem
  •   Wybrane metody neurorozwojowe jak np.: PNF, NDT-Bobath, Vojta, N.A.P.
  •   Fizykoterapia, np. : elektroterapia, ciepłolecznictwo, zimnolecznictwo
  •   Masaż (pomaga zmniejszyć napięcie mięśniowe)
  •   Kinesiotaping - plastrowanie dynamiczne (oklejanie określonych fragmentów ciała specjalnymi plastrami w celu np. zmniejszenia dolegliwości bólowych).

Zabiegi rehabilitacji neurologicznej wykonuje Fizjoterapeuta Artur Bakura.

Artur Bakura

Rehabilitacja neurologiczna

Kontakt z informacją i zapisami pod nr tel.: +48502955065 .

REHABILTACJA W LECZENIU TĘŻYCZKI UTAJONEJ.

Do głównych zabiegów rehabilitacji neurologicznej należą:

- bóle polineuropatyczne

- stany poudarowe (rehabilitacja poudarowa - udary krwotoczne i niedokrwienne)

- bóle neuralgiczne

- dyskopatie

- „łokieć golfisty”, „tenisisty”

- zespół cieśni nadgarstka, stany przed i pooperacyjne

- wzmożone napięcie mięśniowe

- bólowe zespoły korzeniowe

- uszkodzenia splotu barkowego

- urazy stawów barkowych, kolanowych (m.in. endoprotezy) i biodrowych – także opieka pooperacyjna.

ZAPISY NA REHABILITACJĘ NEUROLOGICZNĄ

Fizjoterapeuta Artur Bakura swoje doświadczenie zawodowe zdobywał:

  • Specjalista Rehabilitacji Maj 2006 - 2012 Jednostka Specjalna JW 2305 („Grom”) Obowiązki: Kinezyterapia i Fizykoterapia czynnych żołnierzy jednostki, manipulacje i mobilizacje w obrębie stawów, iniekcje dostawowe, masaże – klasyczny, sportowy, izometryczny, limfatyczny, relaksacyjny, diagnostyka schorzeń (odczytywanie zapisów tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i USG wraz z jego wykonywaniem – w zakresie stawów i kręgosłupa, rehabilitacja neurologiczna. Najczęściej spotykane schorzenia to urazy zw. z działaniami jednostek specjalnych, tj.: złamania, zwichnięcia w obrębie kończyn, urazy stawów i kręgosłupa.
  • Rehabilitant styczeń 2019 - grudzień 2019  SPZZOZ w Radzyminie (Szpital) Obowiązki: Rehabilitacja pacjentów w warunkach domowych, masaż leczniczy i limfatyczny, rehabilitacja po plastyce stawów', rehabilitacja neurologiczna, Najczęściej spotykane schorzenia to: udar krwotoczny i niedokrwienny, Alzhaimer, Parkinson, SM, ZZSK, mózgowe porażenie dziecięce, RZS, złamania w obrębie stawów kolanowych i biodrowych
  • Technik Fizjoterapii maj 2001 - grudzień 2011 SZPZLO Warszawa-Wawer Obowiązki: Fizjoterapia w przychodniach Zespołu w postaci zbiorowych i indywidualnych ćwiczeń w sali gimnastycznej lub praca przy źródłach promieniowania jonizującego w gabinecie fizykoterapii, jak także wizyty domowe. Przez pierwszy rok praca w Opiece Domowej Długoterminowej i Hospicyjnej. Z uwagi na specyfikę demograficzną dzielnicy działania skupione wokół grupy geriatrycznej. Najczęściej spotykane schorzenia to: udar krwotoczny i niedokrwienny, Alzhaimer, Parkinson, SM, ZZSK, mózgowe porażenie dziecięce, RZS. Rehabilitacja neurologiczna.
  • Technik Fizjoterapii wrzesień 1999 - luty 2000 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny W Warszawie, ul. Banacha 1A Obowiązki: Prowadzenie rehabilitacji i zabiegów fizjoterapii wśród pacjentów szpitala z oddziału neurologii i neurochirurgii oraz z ambulatorium.
  • Rehabilitant wrzesień 2000 - czerwiec 2005 Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Warszawie  Obowiązki: Rehabilitacja w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii grup geriatrycznych (głównie pacjenci z chorobą Parkinsona, chorobą Alzhaimera oraz po udarze krwotocznym i niedokrwiennym).
Zapisz się online