Rola magnezu w medycynie

Panel Stężeń Fizjologicznych

Badanie krwi w diagnostyce neurologicznej

Poprzez współpracę z laboratorium Synevo oraz z Ośrodkiem Naukowym Wydziału Chemii UW, możemy zaproponować naszym Pacjentom wykonanie najbardziej szczegółowego badania w diagnostyce schorzeń neurologicznych.

Na podstawie jednego pobrania możemy zbadać aż 17 parametrów. Analiza krwi wykonywana jest przy użyciu wysokiej klasy nowoczesnych analizatorów klinicznych z detekcją potencjometryczną i spektrofotometryczną (Indiko Plus, Thermo Scientific; Microlyte 6, Kone Lab). Każda próbka krwi rozdzielana jest na dwie frakcje: surowicę i erytrocyty, a każda frakcja analizowana pod kątem zawartości elektrolitów i witaminy D3.

Badanie krwi są wykonywane przez wysoko wykwalifikowany personel Ośrodka Naukowego Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który od lat specjalizuje się w pomiarach biomedycznych.

Po otrzymaniu skierowania z naszego Gabinetu i opłaceniu badania (można opłacić je osobiście w gabinecie bądź zrobić przelew), należy udać się do punktu pobrań Synevo (adresy punktów opisane na dole strony).

 

Badanie krwi wskazane jest, przy podejrzeniu schorzeń takich jak:

– migrena

– nerwica

– depresja

– lęk napadowy

– borelioza

– tężyczka

– polineuropatia

– miopatia

– padaczka. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

>>> UWAGA!<<<

Aby otrzymać skierowanie na badanie NIE JEST konieczna wizyta w gabinecie. Skierowanie jest wystawiane ONLINE.
Jedynym kosztem jest opłacenie samego badania.
Należy przejść do zakładki „rejestracja online”, wybrać „badanie krwi”, opłacić badanie i wybrać sposób wysyłki skierowania oraz wyniku (skierowanie oraz wynik może zostać wysłany pocztą tradycyjną lub na wskazany adres email).

Otrzymaliśmy od Państwa wiele pytań w związku z badaniem krwi dostępnym w Naszym Gabinecie. W związku z tym, na pytania najczęściej zadawane odpowiadają:

Dr Katarzyna Toruńska 

Czym różni się to badanie krwi od innych, obecnych na rynku?
Badanie pierwiastków w komórce, to badanie krwinki czerwonej, badanie pierwiastków zjonizowanych czyli nie związanych z innymi związkami np. z białkami. Pierwiastki związane bada się w krwi pełnej a nie w komórce.

Co zostaje zabadane w pobranej krwi?
1 Badanie = 17 Parametrów

Stężenia fizjologiczne w surowicy: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Cl-, HCO3-, st. całkowite Mg, st. całkowite Ca, 25OH D
oraz

stężenia fizjologiczne w erytrocytach: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Cl-, HCO3-, st. całkowite Mg, st. całkowite Ca.
 

Próba tężyczkowa a specjalistyczne badanie krwi – jaka jest zależność między tymi badaniami w diagnostyce?
Próba tężyczkowa potwierdza istnienie tężyczki, ale nie jej rodzaju. To badanie pozwala określić rodzaj tężyczki (utajona bądź jawna). Jedno uzupełnia drugie, badanie pierwiastków zjonizowanych jest kolejnym etapem diagnostyki tężyczki.

Co to znaczy, że krew jest badana w surowicy i erytrocytach?
W surowicy badamy poziomy pierwiastków – dają wartości przybliżone ale nie są one do końca wiarygodne. Mg, Ca i Ka to jony wewnątrzkomórkowe – stąd konieczność badania ich w komórkach czyli w erytrocytach.

Kto i jak może otrzymać skierowanie i kto powinien zgłosić się na takie badanie?
Skierowanie można otrzymać w naszym gabinecie, na badanie powinny się zgłosić osoby z pozytywną próbą tęzyczkową bądź osoby mające objawy tężyczkowe nawet gdy próba wychodzi ujemnie.

Czy mogą być w wynikach jakieś odchylenia, zachwiania norm?
Mogą, dlatego po wykonaniu takiego badania krwi wskazana jest wizyta w gabinecie w celu szczegółowego omówienia wyników i obrania drogi leczenia.

Prof. Dr Hab. Magdalena Maj – Żurawska

Czym różni się to badanie krwi od innych, obecnych na rynku?

Pełna krew, która jest pobierana do analizy, jest dzielona na surowicę oraz komórki krwi, do których należą erytrocyty. Inny jest skład surowicy, inny płynów wewnątrzkomórkowych. Rutynowe analizy obecne na rynku dotyczą tylko surowicy.

Dlaczego krew badana jest w erytrocytach i surowicy?

Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej czuły na zmiany stanu organizmu. Skład płynów wewnątrzkomórkowych szybciej ulega zmianie wraz z niekorzystnymi zmianami w organizmie niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów.

Co to znaczy, że każda frakcja jest analizowana pod kątem elektrolitów i witaminy D3?

To znaczy, że zarówno w surowicy krwi jak i w erytrocytach analizowana jest zawartość tzw. elektrolitów (jonów: Na, K, Ca, Mg, Cl) oraz witaminy D. Poziom tych składników jest ważny w diagnostyce oraz w terapii.laboratory workers experimenting different liquid in flask containers

Informacje techniczne: 

  • Punkt wydawania skierowań to nasz gabinet lub nasza strona internetowa (tutaj)
  • Do badania krwi należy zgłosić się na czczo
  • Koszt badania to 219zł na terenie Warszawy (płatność przelewem na nr konta 51 1910 1048 2219 0295 3016 0001 deutsche bank bądź w gabinecie)
  • Wyniki do odebrania (online, w gabinecie bądź w takcie wizyty)
  • Ważność skierowania to 14 dni od momentu wystawienia.
  • Dolna granica wieku osoby badanej to 14 lat.

Punkty pobrań:

Codziennie:

Warszawa, ul. Dzika 4 od godz. 7.00 – 12.00 (laboratorium Synevo).

Wrocław, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 (laboratorium Synevo).

Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego 5H  od godz. 8.00 – 13.00 (laboratorium Synevo).

Poznań ul. Drużbickiego 13 (obok galerii Plaza) od godz. 7.30 – 11.00 (laboratorium Synevo). 

Gdynia, ul. Bema 16 od godz. 7.00 – 17.00 (laboratorium Synevo).

Tczew, ul. Piaskowa 3 od godz. 7.00 – 17.00 (laboratorium Synevo).

Gdańsk, ul. Myśliwska 33 od godz. 8.00 – 11.00 (laboratorium Synevo).

Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 51 od godz. 7.00 – 12.00 (laboratorium Synevo).

 

[vc_button title=”Rejestracja online” target=”_self” color=”btn-danger” icon=”none” size=”btn-large” href=”http://localhost:12000/rejestracja-online/?app_service_id=15″]

 

Zapraszam do gabinetów

Katarzyna Toruńska

(C)Copyright by Katarzyna Toruńska
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem autora i źródła.