Spożywanie kawy, genetyka a otyłość.

Na łamach International Journal of Epidemiology analizowany jest związek miedzy spożywaniem kawy, zaburzeniami metabolicznymi oraz posiadanymi genami.
Należąca do najpopularniejszych napojów kawa przyciąga dużą uwagę naukowców. W ostatnim badaniu opublikowanym na łamach International Journal of Epidemiology analizowany jest związek miedzy spożywaniem kawy, zaburzeniami metabolicznymi a posiadanymi genami. 

W pracach obserwacyjnych wykazano, że duże spożycie kawy ma być związane z niższym ryzykiem otyłości, zespołu metabolicznego oraz cukrzycy typu 2. Nie wykazano jednak, aby istniały pewne genetyczne dowody warunkujące te obserwacje.

Do badania włączono dużą grupę 93 179 dorosłych osób. W pierwszej kolejności na podstawie obserwacji analizowano czy istnieje związek między ilością spożywanej kawy a ryzykiem otyłości, zespołu metabolicznego i cukrzycy typu 2. Następnym celem badaczy było określenie czy istnieje związek między wariantami genów znajdujących w pobliżu genów CYP1A1, CYP1A2 oraz AHR z ilością wypijanej kawy i wreszcie czy istnieje związek między wariantami badanych genów a ryzykiem wcześniej wymienionych zaburzeń metabolicznych. Dodatkowo, włączając dane 78 021 osób z badań DIAGRAM przygotowano meta-analizę dotyczącą związków genetycznych z cukrzycą typu 2. 

Obserwacje wykazały, że duże spożycie kawy wiąże się z niskim ryzykiem występowania otyłości, zespołu metabolicznego oraz cukrzycy typu 2. Z drugiej jednak strony, ma ono być również związane z wyższymi parametrami takimi jak: BMI, obwód talii, wzrost, waga, ciśnienie krwi, poziom triglicerydów i całkowitego cholesterolu oraz z niskim cholesterolem HDL. Nie wykazano natomiast związku z poziomem glikemii. W analizach genetycznych okazało się, że część alleli związanych ze spożyciem kawy powoduje jej konsumpcję wyższą o 29%. Naukowcy przyznają jednak, że nie znaleziono przekonujących dowodów potwierdzających tezę, że genetycznie spowodowane wysokie spożycie kawy jest rzeczywiście odpowiedzialne za wzrost badanych parametrów.

Zapisz się online