Test tężyczki

Test jest opracowany przez dr Katarzynę Toruńską. 

Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania, w każdym z nich można wybrać kilka odpowiedzi. Po uzupełnieniu Testu i podaniu adresu mailowego otrzymają Państwo wstępne wskazania diagnostyczne dalszego postępowania. 

Ze względu na dużą powszechność występowania objawów tężyczkowych opracowaliśmy Test, na podstawie którego można się zorientować czy objawy, z którymi Państwo się borykają mogą świadczyć o tężyczce.
Zachęcamy do wypełnienia tego Testu jednocześnie przypominając, że został on stworzony na potrzeby wewnętrzne placówki w której pracujemy i nie jest powszechnie dostępny. Wypełniony Test zostanie przez nas oceniony, a odpowiedź oraz wstępne zalecenia otrzymają Państwo drogą elektroniczną.
Podkreślamy, że test ma charakter przesiewowy i ma na celu znalezienie pacjentów zagrożonych tężyczką, aby następnie skierować ich na dalszą diagnostykę i wdrożyć odpowiednie leczenie.

1. Dolegliwości neurologiczne
4. Choroby:
8. Leki i rodzaje leczenia:
9. Tryb życia:
2. Dolegliwości kardiologiczne:
3. Inne dolegliwości:
5. Stany Chorobowe:
6. Odbyte zabiegi/operacje:
7. Inne stany:
10. Nałogi:

Aby otrzymać wynik wypełnij dane i kliknij przycisk wyślij!!Imię
Email

Wynik Testu tężyczki zostanie wysłany na podany adres mailowy.

Zapisz się online