Tężyczka utajona

Tężyczka – stan chorobowy, który objawia się bólem głowy, bezsennością, drażliwością, drżeniem rąk, niepokojem.

Jest to przypadłość, która najczęściej dotyka ludzi młodych, aktywnych fizycznie i zawodowo.

Istnieją dwie odmiany tężyczki: jawna oraz utajona.

Tężyczka utajona przebiega skrycie i często zostaje rozpoznana przypadkowo, nie istnieje bowiem jeden

charakterystyczny objaw na podstawie którego można jednoznacznie postawić diagnozę. 

Pacjentom towarzyszą niepokój, silny lęk, pobudzenie psychiczne, uczucie stałego znużenia, zaburzenia pamięci, bezsenność i ogólne osłabienie.

Zdarza się, że zachorowanie na tężyczkę bywa przyczyną wstrzymania a nawet utraty aktywności zawodowej.

Objawy, które mogą wskazywać na tężyczkę utajoną dzielą się na :

  • centralne (wzmożone napięcie nerwowe, napadowe zasłabnięcia, bezsenność, obniżenie nastroju, męczliwość),
  • wegetatywne (bóle w okolicy przedsercowej, kołatania serca opasujące bóle w klatce piersiowej i jamie brzusznej, arytmie, wzdęcia, kolki),
  • obwodowe (kurcze mięśni, drętwienia i mrowienia kończyn),
  • neurologiczne (objaw Chwostka, objaw Trousseau),
  • elektrofizjologiczne (obraz spontanicznych wyładować w próbie tężyczkowej).

Badaniem potwierdzającym tężyczkę jest badanie elektromiograficzne (emg) – próba tężyczkowa.

Przeprowadza się ją wprowadzając elektrodę igłową w pierwszy mięsień międzykostny, zakładając opaskę uciskową

na ramieniu i dołączając w ostatnich dwóch minutach hiperwentylację. Po 10 minutach zdejmujemy opaskę uciskową i przez następne 5 min obserwujemy rodzaj wyładowań charakterystycznych wyłącznie dla tężyczki utajonej.

Jeśli podejrzewasz u siebie tężyczkę, koniecznie Wypełnij nasz TEST. Jego wyniki wyślemy drogą mailową wraz z interpretacją odpowiedzi i zaleceniami postępowania.

 

Zapisz się przez telefon