Pakiet neurologiczny
GABINET NEUROLOGICZNY

Badanie krwi neurologiczne

Zapisy na badanie krwi >>>

Pakiet neurologiczny

Pakiet Neurologiczny obejmuje badanie krwi 48 parametrów min.:                                                

 > Przeciwciała AChRaB

> Ferrytyna

> B12

> TSH

 > RF (ilościowo)

 > Anty-CCP

 > Antykoagulant tocznia

 > Homocysteina…  .

Badanie z Kodem Autoryzacji Pakietu (przesłanym po opłaceniu na podany adres@)  w dowolnym Punkcie DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w całej Polsce. Badanie trzeba przeprowadzić  NA CZCZO.

Opracowany pakiet badań neurologicznych to autorska droga dr Katarzyny Toruńskiej do postawienia poprawnej diagnozy.

Pakiet neurologiczny I: 910 zł, Pakiet neurologiczny II (uzupełniający do Pakietu tężyczkowego): 430 zł.

pakiet neurologiczny

W diagnostyce chorób neurologicznych zarówno dotyczących centralnego jak i obwodowego układu nerwowego, ważną rolę pełnią nie tylko badania obrazowe oraz badania elektromiograficzne, ale też badania laboratoryjne. Badania krwi pod kątem chorób neurologicznych są zawsze punktem wyjścia do dalszej diagnostyki pacjenta, bowiem potrafią ukierunkować lekarza co do dalszego postępowania i w konsekwencji postawienia właściwej diagnozy.

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z chorobami neurologicznymi został opracowany pakiet badań laboratoryjnych – pakiet neurologiczny – stanowiący podstawę diagnostyczną do dalszego postępowania z pacjentem.

Pakiet badań neurologicznych zwiera szereg badań laboratoryjnych pomocnych (wyjściowych) w diagnostyce chorób neurologicznych:

* Chorób centralnego układu nerwowego:

  • choroby naczyniowe mózgu – udar mózgu
  • choroby degeneracyjne mózgu – Alzheimer, Parkinsona, otępienia
  • choroby zapalne mózgu – uskodzenie mózgu w przebiegu chorób reumatologicznych
  • choroby tkanki łącznej – reumotoidalne zapalenie stawów, toczeń
  • nowotwory.

* Chorób obwodowego układu nerwowego:

  • zespoły niedoborowe – niedobory  witamin i pierwiastków
  • choroby mięśni – miastenia, miopatia, dystrofia mięśniowa
  • choroby nerwów obwodowych – polineuropatia, neuropatia z ucisku
  • choroby nerwowo-mięśniowe – sla
  • choroby złącza nerwowo-mięśniowego.

 

Badania zawarte w pakiecie badań neurologicznych pozwalają nie tylko na ocenę stanu pacjenta w chwili badania ale mają wartość prognostyczną. Ważne jest aby badania były wykonywane w jednym laboratorium gdyż tylko wtedy są porównywalne.

Logo gabinetu dr Katarzyny Toruńskiej