Pakiet neurologiczny
GABINET NEUROLOGICZNY

Badanie krwi neurologiczne

Zapisy na badanie krwi >>>

PAKIET TĘŻYCZKOWY

Pakiet tężyczkowy (badanie krwi) – badanie tężyczki zawiera szeroki wachlarz badań laboratoryjnych. Przygotowany przez Specjalistę Neurologa – dr Katarzynę Toruńską zestaw badań to jeden z elementów diagnostyki Tężyczki Utajonej.

Badanie w Pakiecie określa nie tylko tężyczkę utajoną ale również możliwe inne schorzenia natury neurologicznej. Wyniki mogą być szczegółowo skonsultowane podczas wizyty przez specjalistę neurologa.

Pakiet tęyczkowy jest chroniony Prawem Autorskim dr K Toruńskiej. Pakiet powstał na podstawie ponad 20 – letniego doświadczenia dr Toruńskiej w diagnostyce, badaniu i leczeniu Tężyczki utajonej. Neurolog Katarzyna Toruńska prowadziła pierwszą w Polsce Poradnię dla Osób Chorych na Tężyczkę w szpitalu MSWiA.

Pakiet Tężyczkowy obejmuje badanie krwi – wyniki 43 parametrów min. :

 > Ferrytyna
 > Parathormon
 > Kwas foliowy
 > Witamina D3 metabolit 25(OH) …. .

Badanie trzeba przeprowadzić  NA CZCZO.

Badanie możliwe z Kodem Autoryzacji Pakietu (przesłanym po opłaceniu na podany adres@)  w dowolnym Punkcie DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w całej Polsce.

Opracowany pakiet tężyczkowy to autorska droga dr Katarzyny Toruńskiej do postawienia poprawnej diagnozy.

Jako że tężyczka utajona jest to zespół objawów chorobowych dość niecharakterystycznych z różnych grup i układów, a wynikających z nadpobudliwości nerwowo – mięśniowej, diagnostyka jej przyczyn jest trudna i wieloetapowa. Przyjmuje się, że podłożem dolegliwości tężyczkowych jest zespół niedoborów pierwiastkowo- witaminowych na podłożu tkankowym. Niestety nie jest możliwe zbadanie tkanek pod tym kątem, dlatego kluczowym w diagnostyce tężyczki utajonej wydaje się poszukiwanie jej przyczyn.

Z myślą o poszukiwaniu przyczyny dolegliwości tężyczkowych, a tym samym właściwego doboru leczenia należy przeprowadzić szereg badań laboratoryjnych na podstawie których można nie tylko rozpoznać rodzaj niedoboru ale też rozpoznać jego przyczynę.

Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu tężyczki utajonej pozwoliło mi na stworzenie tzw. Pakietu Tężyczkowego, który jest szerokim wachlarzem badań laboratoryjnych niezbędnych w diagnostyce i poszukiwaniu przyczyny dolegliwości tężyczkowych.

Badania laboratoryjne zawarte w pakiecie tężyczkwym są dobrane z myślą o wykryciu nie tylko rodzaju istniejącego niedoboru ale też jego podłoża. Wyniki badań pozwalają nam na szersze spojrzenie na stan pacjenta i postawienie właściwego rozpoznania.

Pakiet tężyczkowy zawiera konkretne parametry morfologiczno-biochemiczne pozwalające na ocenę możliwości wchłaniania i wydalania pierwiastków a także właściwego ich przyswajania komórkowego. Dzięki wykonaniu badań w jednym laboratorium mamy pewność normalizacji wyników: jednakowych norm, rodzajów sprzętu do badań, odczynników a także możliwości porównania badań.

BLOG

atak tężyczki
Atak tężyczki
Czytaj więcej
ma pani tezyczke
Ma Pani tężyczkę
Czytaj więcej
Tężyczka a borelioza
Czytaj więcej
Logo gabinetu dr Katarzyny Toruńskiej