BADANIE EMG

Polineuropatia

Zapisz się na badanie EMG >>>

POLINEUROPATIA BADANIE EMG

Badaniem EMG polineuropatii można potwierdzić lub wykluczyć chorobę.

Charakterystycznymi objawami polineuropatii są:

> drętwienia kończyn
> mrowienia, ból
> uczucie pieczenia skóry
> osłabienie i zanik mięśni.

Decydujące znaczenie dla rozpoznania (zwłaszcza przypadków przedklinicznych), a później właściwego leczenia polineuropatii ma badanie przewodzenia nerwowego (EMG). Najwcześniejszym elektromiograficznym objawem neuropatii jest zwolnienie szybkości przewodzenia niekiedy z obniżeniem amplitudy potencjału głównie we włóknach czuciowych.

Na wizyty i badania emg NIE wymagamy skierowań.

Zwolnienie szybkości przewodzenia i obniżenie amplitudy potencjału we włóknach ruchowych dotyczy zaawansowanych postaci neuropatii cukrzycowej. Istnieje bowiem współzależność pomiędzy stopniem uszkodzenia włókien ruchowych nerwów obwodowych a nasileniem objawów klinicznych.

Polineuropatia  prowadzi do poważnych zaburzeń czucia i niedowładów.

Wczesne wykonanie badania elektromiograficznego pod kątem polineuropatii daje możliwość wczesnego rozpoznania jednostki chorobowej, wdrożenia właściwego leczenia co może być gwarantem poprawy parametrów przewodzenia oraz ustąpienia objawów klinicznych. Badaniem emg polineuropatii możemy również kontrolować skuteczność leczenia jak również postęp choroby.

Badanie EMG w kierunku polineuropatii

W naszych gabinetach przeprowadzane jest na nowoczesnych aparatach EMG Keypoint Net Focus. Badanie emg polineuropatii wykonujemy umieszczając na skórze okolicy badanej, elektrody płytkowe stymulując bodźcem elektrycznym o małym natężeniu wybrane włókna nerwowe. Ilość badanych włókien nerwowych zależy od rozległości dolegliwości pacjenta. Samo badanie trwa od 20 min. do 40 min. i jest dla chorego niebolesne. Wynik badania interpretuje i opisuje lekarz, specjalista neurologii i elektrofizjologii. Opis jest dostępny po zakończeniu badania.

BLOG

Dieta magnezowa
Jak wzbogacić dietę w magnez? Pięć łatwych sposobów
Czytaj więcej
Padaczka! A może tężyczka?
Czytaj więcej
Neuropatia cukrzycowa diagnostyka i leczenie
Testowy skrócony opis postu.
Czytaj więcej
Logo gabinetu dr Katarzyny Toruńskiej