Badanie EMG

 

Badanie elektromiograficzne (emg) służy do określenia stopnia, rodzaju, charakteru i poziomu uszkodzenia neuronu obwodowego (nerwów i mięśni).

Wykonując badanie emg wykorzystujemy elektrody powierzchniowe umieszczone na skórze bezpośrednio nad mięśniem unerwianym przez dany nerw obwodowy. Bodziec jest wywoływany przy użyciu dwubiegunowej elektrody stymulującej. Wielkość natężenia i czas trwania bodźca zależy od pobudliwości wszystkich włókien w nerwie obwodowym do momentu powstania potencjału czynnościowego o możliwie największej amplitudzie.

Badanie mięśni – badanie emg (elektromiograficzne)

Emg służy obiektywnej ocenie sprawności i wydolności badanego mięśnia podczas czynności spoczynkowej, dowolnego ruchu oraz wysiłku maksymalnego. Ten rodzaj badania wykonuje się za pomocą specjalnej jednorazowej elektrody igłowej, którą umieszcza się bezpośrednio w badanym mięśniu (nie jest to forma zastrzyku). Wielkość parametrów jednostki ruchowej: amplituda, czas trwania, pole i wskaźnik wielkości służy ocenie  funkcji mięśnia i pozwala wykryć rodzaj jego uszkodzenia np. proces neuropatyczny lub miopatyczny.

Badanie EMG transmisji nerwowo-mięśniowej (próba miasteniczna – RNS, próba nużliwości, próba męczliwości)

Badania mają na celu ocenę przewodnictwa nerwowo – mięśniowego, przy pomocy stymulacji określonego nerwu obwodowego serią supramaksymalnych bodźców o wzrastających częstotliwościach. Ocena wielkości amplitud odpowiedzi 4:1 wskazuje, pozwala na wykrycie zaburzeń przewodnictwa w płytce motorycznej w przebiegu np. miastenii gravis czy zespole miastenicznym Eatona-Lamberta. Badanie emg wykonuje się z użyciem elektrod powierzchniowych umieszczonych na skórze nad mięśniem stymulowanego nerwu. Bodziec wywoływany jest przy użyciu dwubiegunowej elektrody stymulującej.

Badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (próba tężyczkowa, próba ischemiczna)

Jest to rodzaj badania EMG które wykonuje się z użyciem specjalnej, jednorazowej elektrody igłowej. Umieszcza się ją w I mięśniu międzykostnym oraz opaskę elastyczną, którą umieszcza się na 10 min. na ramieniu pacjenta. W 2 ostatnich minutach badania emg dołącza się hiperwentylację. Po zwolnieniu opaski uciskowej obserwuje się wyładowania charakterystyczne dla tężyczki (dubletu, triplety, multiplety).

Na wizyty i badania emg NIE wymagamy Skierowań

BADANIE EMG (neurografia i elektromiografia) jest NIEZBĘDNE W DIAGNOSTYCE NASTĘPUJĄCYCH STANÓW CHOROBOWYCH:

 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół miasteniczny): diagnozujemy wykonując próbę miasteniczną
 • wielonerwowe uszkodzenie o różnej etiologii (polineuropatia cukrzycowa, toksyczna zapalna, zespół Guillain-Barre, CIDP, MMN-CB, MADSAM): przydatne jest wykonanie elektroneurografii jak i badania oceniającego funkcję mięśni
 • uszkodzenia poszczególnych nerwów obwodowych w skutek ucisku lub urazu (zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu): wykorzystujemy badanie elektroneurograficzne wykonywane za pomocą elektrody powierzchniowych
 • dysfunkcja splotów nerwów (uszkodzenie splotu barkowego lub lędźwiowo-krzyżowego): wskazane jest badanie zarówno przewodnictwa nerwowego jak i badanie elektromiograficzne
 • uszkodzenie motoneuronu ruchowego (ALS, SLA, stwardnienie zanikowe boczne): wykonujemy badanie elektroneurograficzne i elektromiograficzne
 • zespół nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (tężyczka): wykonujemy próbę tężyczkową (ischemiczną)
 • wielomięśniowe uszkodzenie o różnej etiologii (toksyczne np. polekowe, metaboliczne np. przy niedoczynności tarczycy, zapalne uwarunkowane genetycznie): wykonujemy badanie elektromiograficzne za pomocą specjalnej, jednorazowej elektrody igłowej
 • uszkodzenie poszczególnych mięśni w skutek urazu lub kontuzji: rodzaj wykonywanego emg zależy od rodzaju uszkodzenia.

Przy dodatniej próbie tężyczkowej skierowanie na badania krwi w cenie próby.

Oferta ważna tylko w Gabinecie 

Badanie EMG jest WSKAZANE W NASTĘPUJĄCYCH STANACH CHOROBOWYCH:

 • zespoły korzeniowe-szyjne i lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa) zwłaszcza z obecnością silnych dolegliwości bólowych i ubytkowych: w tych stanach badanie EMG jest badaniem dodatkowym służącym ocenie wskazań do leczenia operacyjnego
 • ocena stopnia napięcia mięśniowego (zespoły sztywności o różnej etiologii), nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność): ocena rodzaju, stopnia zaawansowania spastyczności mięśni jest przydatna do ewentualnego podania toksyny botulinowej

Do badania emg nie są potrzebne specjalne przygotowania. Przed badaniem pacjent powinien poinformować o swoich chorobach i przyjmowanych lekach. Względnym przeciwskazaniem jest stymulator serca.
Bezpośrednio po emg można wrócić do normalnych czynności życiowych.
Badanie Emg w naszym gabinecie, przeprowadzane jest na nowoczesnych aparatach emg Keypoint Net (2010 / 2012 / 2015r.), badanie nerwów wykonywane jest bez użycia igieł. 

Gabinet i pracownia emg mieści się na Służewcu, dwa przystanki od Galerii Mokotów, na ulicy Jadźwingów 2 (domofon numer 74).
W okolicy gabinetu: apteka, bazarek warzywny, cukiernia „Antolak”.

Pacjent zapisujący się na badanie emg – próba tężyczkowa powinien odstawić suplementację magnezu, wapnia a także witaminy D3 na minimum 4 dni przed datą badania.

W gabinecie obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych z uwagi na badanie emg.

CENNIK 

Wizyta Neurologiczna:

 • W gabinecie – 250zł

 • Online – 250zł

Badania EMG:
• Próba tężyczkowa – 180zł*
• Zespół cieśni nadgarstka – 200zł (dwa nerwy)
• Badanie emg dwóch cieśni nadgarstka – 350zł
• Nerw łokciowy – 160zł
• Nerw łokciowy metoda INCHING – 200zł
• Polineuropatia – od 350zł
• Splot barkowy – od 350zł
• Miopatia – od 390zł*
• Próba miasteniczna – 150zł
• SLA – 500zł*
• 1-2 mięsień – 100-180zł*
• 3 mięśnie i więcej – od 260zł*
• 1-2 nerw – 100-180zł
• 3 nerwy i więcej – od 260zł

• Opinia lekarska do celów urzędowych – 150zł

• Przedłużenie recepty bez wizyty – 50zł.

(* Cena badania zawiera koszt elektrody igłowej czyli 40zł)

Zapisz się online