Badanie EMG

Badanie nerwów i mięśni

Badania elektromiograficzne (emg) służą do określenia stopnia, rodzaju, charakteru i poziomu uszkodzenia neuronu obwodowego (nerwów i mięśni).

Badane są tylko osoby dorosłe

Wykonując badanie emg wykorzystujemy elektrody powierzchniowe umieszczone na skórze bezpośrednio nad mięśniem unerwianym przez dany nerw obwodowy. Bodziec jest wywoływany przy użyciu dwubiegunowej elektrody stymulującej. Wielkość natężenia i czas trwania bodźca zależy od pobudliwości wszystkich włókien w nerwie obwodowym do momentu powstania potencjału czynnościowego o możliwie największej amplitudzie.

Badanie mięśni - badanie emg (elektromiograficzne)

Emg służy obiektywnej ocenie sprawności i wydolności badanego mięśnia podczas czynności spoczynkowej, dowolnego ruchu oraz wysiłku maksymalnego. Ten rodzaj badania wykonuje się za pomocą specjalnej jednorazowej elektrody igłowej, którą umieszcza się bezpośrednio w badanym mięśniu (nie jest to forma zastrzyku). Wielkość parametrów jednostki ruchowej: amplituda, czas trwania, pole i wskaźnik wielkości służy ocenie  funkcji mięśnia i pozwala wykryć rodzaj jego uszkodzenia np. proces neuropatyczny lub miopatyczny.

Badanie emg keypoint focus

Aparat EMG

EMG transmisji nerwowo-mięśniowej (próba miasteniczna - RNS, próba nużliwości, próba męczliwości)

Badanie EMG ma na celu ocenę przewodnictwa nerwowo - mięśniowego, przy pomocy stymulacji określonego nerwu obwodowego serią supramaksymalnych bodźców o wzrastających częstotliwościach. Ocena wielkości amplitud odpowiedzi 4:1 wskazuje pozwala na wykrycie zaburzeń przewodnictwa w płytce motorycznej w przebiegu np. miastenii gravis czy zespole miastenicznym Eatona-Lamberta. Badanie to wykonuje się z użyciem elektrod powierzchniowych umieszczonych na skórze nad mięśniem stymulowanego nerwu. Bodziec wywoływany jest przy użyciu dwubiegunowej elektrody stymulującej.

Badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (próba tężyczkowa, próba ischemiczna)

Jest to rodzaj badania EMG które wykonuje się z użyciem specjalnej, jednorazowej elektrody igłowej, którą umieszcza sie w I mięśniu międzykostnym i opaski elastycznej, którą umieszcza się na 10 min. na ramieniu pacjenta. W 2 ostatnich minutach badania emg dołącza się hiperwentylację. Po zwolnieniu opaski uciskowej obserwuje się wyładowania charakterystyczne dla tężyczki (dubletu, triplety, multiplety).

Na wizyty i badania emg NIE wymagamy skierowań.

BADANIE EMG (neurografia i elektromiografia) jest NIEZBĘDNE W DIAGNOSTYCE NASTĘPUJĄCYCH STANÓW CHOROBOWYCH:

 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół miasteniczny): diagnozujemy wykonując próbę miasteniczną
 • uszkodzenie wielonerwowe o różnej etiologii (polineuropatia cukrzycowa, toksyczna zapalna, zespół Guillain-Barre, CIDP, MMN-CB, MADSAM): przydatne jest wykonanie elektroneurografii jak i badania oceniającego funkcję mięśni
 • zaburzenie poszczególnych nerwów obwodowych w skutek ucisku lub urazu (zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu): wykorzystujemy badanie elektroneurograficzne wykonywane za pomocą elektrody powierzchniowych
 • uszkodzenie splotów nerwów (uszkodzenie splotu barkowego lub lędźwiowo-krzyżowego): wskazane jest badanie zarówno przewodnictwa nerwowego jak i badanie elektromiograficzne
 • uszkodzenie motoneuronu ruchowego (ALS, SLA, stwardnienie zanikowe boczne): wykonujemy badanie elektroneurograficzne i elektromiograficzne
 • zespół nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (tężyczka): wykonujemy próbę tężyczkową (ischemiczną)
 • wielomięśniowe uszkodzenie o różnej etiologii (toksyczne np. polekowe, metaboliczne np. przy niedoczynności tarczycy, zapalne uwarunkowane genetycznie): wykonujemy badanie elektromiograficzne za pomocą specjalnej, jednorazowej elektrody igłowej
 • uszkodzenie poszczególnych mięśni w skutek urazu lub kontuzji: rodzaj wykonywanego emg zależy od rodzaju uszkodzenia. 

Badanie EMG jest WSKAZANE W NASTĘPUJĄCYCH STANACH CHOROBOWYCH:

 • zespoły korzeniowe - szyjne i lędźwiowo - krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa) zwłaszcza z obecnością silnych dolegliwości bólowych i ubytkowych: w tych stanach badanie EMG jest badaniem dodatkowym służącym ocenie wskazań do leczenia operacyjnego
 • ocena stopnia napięcia mięśniowego (zespoły sztywności o różnej etiologii), nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność): ocena rodzaju, stopnia zaawansowania spastyczności mięśni jest przydatna do ewentualnego podania toksyny botulinowej.

Do badania emg nie są potrzebne specjalne przygotowania, przed badaniem pacjent powinien poinformować o swoich chorobach i przyjmowanych lekach. Względnym przeciwskazaniem jest stymulator serca. Bezpośrednio po emg można wrócić do normalnych czynności życiowych. W naszym gabinecie badanie Emg, przeprowadzane są na nowoczesnych aparatach emg Keypoint Net (2010 / 2012 / 2015r.), badanie nerwów wykonywane jest bez użycia igieł. 

Gabinet i pracownia emg mieści się na Służewcu, dwa przystanki od Galerii Mokotów, na ulicy Jadźwingów 2 (domofon numer 74), parter budynku - wejście z chodnika.

Oddział pracowni EMG oddział Olsztyn, ul. Kanta 14 (parter budynku za sklepem Carrefour obok ul. Wilczyńskiego). Pacjent zapisujący się na badanie emg - próba tężyczkowa powinien odstawić suplementację magnezu, wapnia a także witaminy D3 na minimum 4 dni przed datą badania.
CENNIK 
Wizyta Neurologiczna:
 • W gabinecie – 320zł
 • Online - 320zł
Badania EMG: • Próba tężyczkowa – 190zł* Zespół cieśni nadgarstka – 200zł (dwa nerwy) • Badanie emg dwóch cieśni nadgarstka – 380zł • Nerw kulszowy – od 120zł • Nerw łokciowy – 160zł • Nerw łokciowy metoda INCHING – 220zł • Nerw strzałkowy – od 120zł • Nerw udowy – od 120zł • Polineuropatia – 390zł • Splot barkowy – 400zł • Miopatia – 390zł* • Próba miasteniczna – 180zł • SLA – 650zł* • Zespół kanału stepu - od 140 zł • Zespół korzeniowy lędźwiowo krzyżowy - 400 zł • Zespół korzeniowy szyjny - 400 zł • 1-2 mięsień – 120-220zł* • 3 mięśnie i więcej – od 320zł* • 1-2 nerw – 120-220zł • 3 nerwy i więcej – od 320zł
• Opinia lekarska do celów urzędowych - 200zł
• Przedłużenie recepty bez wizyty - 50zł
(* Cena badania zawiera koszt elektrody igłowej czyli 40zł)

Zapisz się online