Polineuropatia badanie EMG

Badaniem EMG można potwierdzić lub wykluczyć polineuropatię

Charakterystycznymi objawami polineuropatii są:

  • drętwienia kończyn
  • mrowienia, ból
  • uczucie pieczenia skóry
  • osłabienie i zanik mięśni.

Decydujące znaczenie dla rozpoznania (zwłaszcza przypadków przedklinicznych), a później właściwego leczenia polineuropatii ma badanie przewodzenia nerwowego (EMG). Najwcześniejszym elektromiograficznym objawem neuropatii jest zwolnienie szybkości przewodzenia niekiedy z obniżeniem amplitudy potencjału głównie we włóknach czuciowych.

Na wizyty i badania emg NIE wymagamy skierowań

Zwolnienie szybkości przewodzenia i obniżenie amplitudy potencjału we włóknach ruchowych dotyczy zaawansowanych postaci neuropatii cukrzycowej. Istnieje bowiem współzależność pomiędzy stopniem uszkodzenia włókien ruchowych nerwów obwodowych a nasileniem objawów klinicznych.

Polineuropatia  prowadzi do poważnych zaburzeń czucia i niedowładów

Wczesne wykonanie badania elektromiograficznego pod kątem polineuropatii daje możliwość wczesnego rozpoznania jednostki chorobowej, wdrożenia właściwego leczenia co może być gwarantem poprawy parametrów przewodzenia oraz ustąpienia objawów klinicznych.

Badanie EMG w kierunku polineuropatii

W naszych gabinetach przeprowadzane jest na nowoczesnych aparatach EMG Keypoint Net Focus (z 2012/15/19 r.) BEZ użycia IGIEŁ (elektrod igłowych). Badanie wykonujemy umieszczając na skórze okolicy badanej, elektrody płytkowe stymulując bodźcem elektrycznym o małym natężeniu wybrane włókna nerwowe. Ilość badanych włókien nerwowych zależy od rozległości dolegliwości pacjenta. Samo badanie trwa od 20 min. do 40 min. i jest dla chorego niebolesne. Wynik badania interpretuje i opisuje lekarz, specjalista neurologii i elektrofizjologii. Opis jest dostępny po zakończeniu badania.

Zapisz się online