ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA

„Komputerowa” choroba rąk

Zespół cieśni nadgarstka jest najczęstszą neuropatią uciskową kończyny górnej (CTS – ang. carpal tunnel syndrom). Kanał nadgarstka  to wąska przestrzeń zawarta pomiędzy kośćmi nadgarstka a więzadłem poprzecznym dłoniowym zwanym inaczej troczkiem zginaczy. Wewnątrz kanału nadgarstka leżą ścięgna mięśni zginaczy powierzchownych i głębokich wszystkich palców, ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka oraz nerw pośrodkowy. Wszelkie niekorzystne sytuacje związane ze wzrostem ciasnoty w kanale nadgarstka prowadzą do ucisku i niedokrwienia nerwu pośrodkowego, a w konsekwencji do jego uszkodzenia i zaniku unerwianych przez niego mięśni.

 

 

Zespół cieśni nadgarstka występuje nieco częściej u kobiet niż u mężczyzn i niestety zdarza się w coraz młodszych grupach wiekowych, co związane jest z rozwojem cywilizacji i nagminnym wykorzystywaniem do pracy i nie tylko wszelkiego rodzaju urządzeń multimedialnych jak: komputery, tablety, smartfony.

Zespół cieśni nadgarstka OBJAWY

Do charakterystycznych objawów CTS (zespół cieśni nadgarstka) można zaliczyć przede wszystkim uporczywe zaburzenia wrażeń czuciowo-ruchowych dłoni w zakresie unerwienia nerwu pośrodkowego, czyli:  

 • bóle dłoni szczególnie nasilające się w nocy
 • drętwienia i mrowienia palców
 • skurcze mięśni dłoni
 • zaburzenia czucia w dłoniach
 • osłabienie siły dłoni
 • obrzęk palców dłoni szczególnie poranny
 • bolesna przeczulicę dłoni
 • wypadanie przedmiotów
 • zanik mięśni kłębu kciuka.

Wszystkie te objawy wynikające z degeneracji nerwu pośrdkowego, prowadzą do powolnego inwalidztwa ruchowo-czuciowego kończyny górnej uniemożliwiając często normalne funkcjonowanie nie tylko zawodowe.

Zespół cieśni nadgarstka PRZYCZYNY

Istnieje wiele przyczyn zespołu cieśni kanału nadgarstka. Umownie można je podzielić na :

 • przyczyny anatomiczne (wady kostno-rozwojowe nadgarstka, gangliony, tłuszczaki, wrodzone zawężenia kanału nadgarstka)
 • przyczyny chorobowe ogólnoustrojowe (stany zapalne w przebiegu chorób reumatologicznych – SLE, RZS, neuropatie w przebiegu cukrzycy, alkoholizmu, akromegalii, boreliozy, stany nadmiernej ciasnoty wewnątrzkanałowej w przebiegu chorób tarczycy, otyłości, amyloidozy, hemofilii)
 • przyczyny nabyte – to powtarzalne wielokrotnie ruchy dłonią prowadzące do napięcia jej mięśni (praca przy komputerze, ćwiczenia fizyczne obciążające nadgarstki, praca przy urządzeniach generujących wibracje)
 • urazy i zabiegi operacyjne w zakresie struktur nadgarstka
 • przyczyny fizjologiczne (ciąża i połóg).

Zespół cieśni nadgarstka DIAGNOZA

Jedyną wiarygodną metodą diagnostyczną zespołu cieśni nadgarstka jest badanie EMG (elektromiograficzne). Najczęściej by potwierdzić, lub wykluczyć CTS (zespół cieśni nadgarstka) wykonujemy badanie EMG z użyciem elektrod powierzchniowych umieszczanych na skórze bezpośrednio nad mięśniem unerwianym przez stymulowany nerw. Ocena stopnia, rodzaju i charakteru uszkodzenia nerwu wynika z konkretnie przyjętych jednoznacznych kryteriów elektrofizjologicznych i zawsze dokonuje jej lekarz. Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje jego wynik i dalsze wskazówki postępowania.

Leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka polega zawsze na odbarczeniu uciskanego nerwu pośrodkowego w oparciu o różne coraz mniej inwazyjne techniki operacyjne.

Należy zdawać sobie sprawę, że skutkami  niediagnozowanego, nieleczonego i zaawansowanego zespołu cieśni nadgarstka są niedowład i zanik mięśni dłoni, co prowadzi do całkowitego upośledzenia czynności manualnych. Leczenie w takich przypadkach jest niezwykle trudne i nie zawsze satysfakcjonujące dla pacjenta i lekarza prowadzącego.

W większości przypadków stwierdza się zespół cieśni nadgarstka w obu dłoniach.

Tylko wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie dają gwarancję powrotu do pełnej sprawności.

W przypadku niektórych wykonywanych zawodów zespół cieśni kanału nadgarstka uznano za chorobę zawodową.

 

Zapisz się online